Therapievormen

Veelal gebruik ik een combinatie van de onderstaande technieken toegespitst op jou en je situatie.

De vormen van therapie waar ik mee werk zijn:

Schematherapie, Acceptance and commitment therapy  (ACT), Mindfulness, Compassietraining, Mentaliseren Bevorderende therapie (MBT), Cognitieve gedragstherapie, Focusing en EMDR.

Schematherapie

In schematherapie leer je je bewust worden van de manier waarop je naar jezelf en de wereld kijkt en van de patronen en overlevingsstrategieën die hierbij zijn ontstaan. Deze zijn voor iedereen weer anders door de verschillende soorten basis die eenieder in het leven heeft gehad. Vaak is voor jezelf je eigen manier van kijken en ervaren heel vanzelfsprekend geworden. Totdat je ontdekt dat het misschien ook heel anders kan en mag. Dat je misschien niet altijd de lat zo hoog hoeft te leggen bijvoorbeeld of dat andere mensen misschien toch wel meer te vertrouwen zijn dan jij neigt te denken en dat jij wel gewoon de moeite waard bent zoals je bent.

Hierbij vind ik het heel belangrijk, en dat is ook onderdeel van de therapie, om ervaringsgericht te werken. Dus dat je niet alleen weet met je verstand dat het anders is (dat weet je vaak ook al wel), maar dat het ook anders mag gaan voelen.

En dat je door oude patronen te veranderen en los te laten uiteindelijk weer recht kunt doen aan wie jij werkelijk bent en wat je behoeftes zijn. Soms voor het eerst in je leven.

Acceptance and commitment therapy  (ACT)

 Deze therapievorm helpt je meer je leven te gaan leven vanuit wat JIJ echt belangrijk vindt en waar jij blij van wordt. Dat je hiermee je leven betekenisvol en vreugdevol maakt, ongeacht bepaalde omstandigheden, (vervelende) emoties, negatieve gedachten, fysieke pijn of ongemak of oude patronen en leefregels.

Er zijn nou eenmaal best veel dingen die je niet in de hand hebt, ook al doe je nog zo je best. Met deze therapie leer je hoe het je helpt te stoppen met vechten met (vervelende) emoties, gedachten of lichamelijke pijn, gebreken en ongemakken. Hoe je deze kunt toelaten en niet meer uit de weg hoeft te gaan en de keuzes te maken en acties te nemen die recht doen aan jou en je leven.

Ook helpt deze werkvorm je in het hier-en-nu aanwezig te zijn in plaats van misschien in de toekomst of het verleden.

 

Mindfulness

Mindfulness is het bewust aandacht geven aan het huidige moment, zonder hierover te oordelen, aldus Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van de mindfulness in het Westen. Je leert dit door oefeningen en meditatie-achtige technieken toe te passen.

Je leert meer aanwezig te zijn in het hier en nu in plaats van te leven vanuit de automatische piloot. Je leert je gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties, reacties, gedrag meer op te  merken, op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is.

Zo ga je ervaren dat je hier meer invloed op kunt uitoefenen, dat je er geen speelbal van hoeft te zijn. Dat gevoelens en gedachten geen feiten zijn, maar voorbijgaande sensaties of gebeurtenissen. Je kunt hierdoor beter omgaan met lastige situaties; je kunt er makkelijker met een afstandje naar kijken en bewuste keuzes maken voor jezelf. Het helpt je automatische patronen te herkennen en te reageren op een meer behulpzame manier.

Als je meer in het huidige moment kunt zijn en wat meer afstand naar de dingen kunt kijken en voelen ervaar je minder stress, meer ontspanning en vaak meer plezier.

Compassietraining

Compassie voor onszelf is vaak niet zo vanzelfsprekend en voor sommige mensen wordt dit snel als egoïstisch gezien. Gebruikelijker is dat we onszelf verwijten maken wanneer we iets fout hebben gedaan. En daarvan krijgen we geen beter gevoel over onszelf.

De meesten van ons voelen daarentegen niks dan mededogen als een goede vriend het moeilijk heeft. Hoe zou het dan toch zijn om dezelfde zorgzame aandacht van jezelf te krijgen wanneer je die het meest nodig hebt?

Zelfcompassie omvat het vermogen om jezelf te troosten en te kalmeren, en om jezelf te motiveren met een aanmoediging wanneer je lijdt, het gevoel hebt dat je faalt of tekort schiet.

Zelfcompassie leer je gedeeltelijk door contact te maken met je aangeboren mededogen voor anderen, en zelfcompassie helpt ook om je mededogen voor anderen te laten groeien en in stand te houden.

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat zelfcompassie sterk geassocieerd is met emotioneel welzijn, beter omgaan met uitdagingen in het leven, werken aan diepere niveaus van angst en depressie, gezonde gewoontes toepassen en meer bevredigende persoonlijke relaties te ontwikkelen.

Het is een innerlijke kracht die eigenlijk altijd tot je beschikking kan staan en je in staat stelt om helemaal mens te mogen zijn – je tekortkomingen te erkennen, ervan te leren en noodzakelijke veranderingen aan te brengen met een houding van vriendelijkheid en zelfrespect.

Mentaliseren Bevorderende therapie (MBT) 

Mentaliseren is het bewustzijn van wat je voelt, denkt en doet en hier ook zicht op hebben bij de ander. Hoe meer je hiervan bewust bent, des te bewuster je keuzes kunt maken in het dagelijks leven (bijvoorbeeld hoe te reageren) en hoe beter je bepaalde emoties kunt hanteren. Je kunt er makkelijker met wat afstand naar kijken. Er ontstaat meer nuance en keuzevrijheid. Ook leer je dat het heilzaam is je gevoelens te herkennen, erkennen en doorvoelen. Vaak leer je vroeg in je leven overlevingsstrategieën aan waarbij je juist minder gaat voelen (en meer naar je hoofd gaat), dat kan als kind soms heel hard nodig zijn, omdat je het anders niet redt. Echter als volwassene belemmert het je om contact te maken met jezelf, met je behoeften en je grenzen te ervaren en om werkelijk een verbinding aan te gaan met anderen.

Dus als je beter leert mentaliseren verbetert het contact met jezelf, de relaties met anderen en je reactie op de gebeurtenissen in je leven. Dat maakt het zo waardevol. 

Cognitieve gedragstherapie

Binnen cognitieve gedragstherapie leer je kort gezegd hoe je denken, je voelen en je gedrag op elkaar inwerken. Vaak gaat dit allemaal automatisch, maar kan dit daarom ook behoorlijk bepalen hoe je je voelt (bijvoorbeeld angstig en gespannen) en wat je doet (bijvoorbeeld bepaalde situaties uit de weg gaan). Hoe meer je hier bewust van bent, hoe beter je hier bewuste keuzes in kunt maken. Zo kun je bijvoorbeeld sneller herkennen dat je in een gedachtenstroom zit die je nou niet bepaald helpt. Je leert dus meer zicht te krijgen op je denk- en gedragspatronen en hoe dit je gevoel en je stemming beïnvloedt (en andersom).

Focusing

Focusing is een lichaamsgerichte therapie. Als we met Focusing werken help ik je bij het voelen in je lijf over iets dat gaande is in je leven. Je lichaam weet namelijk alles.

Je leert aandacht te hebben voor iets dat je in je lijf voelt en door hier met aandacht bij te zijn kan er iets veranderen. Zoals je lichaam weet hoe een wond te genezen zo weet je lichaam ook wat er nodig is om de oorspronkelijke stroom van het leven weer op te pakken, zoals het bedoeld is. Echte verandering komt immers van binnenuit en niet van buitenaf.

Het is stilstaan bij wat er echt is. Hoe het voelt van binnen en hoe je iets met je meedraagt. Dit vraagt moed, vaak willen we juist af van wat we voelen, in plaats van er naar toe te gaan. Focussen geeft handvatten om erbij te komen en erbij te zijn, zonder dat er iets hoeft, zonder dat het je overspoelt. Het is op een actieve manier aandacht hebben zonder oordeel, in het vertrouwen dat het zal veranderen in de richting die goed is. Als je eenmaal geleerd hebt hoe het werkt kun je het voor altijd zelf toepassen.

 

EMDR

EMDR is een therapie die speciaal is ontworpen om je te helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen. Het kan echter ook goed helpen bij andere emotionele problemen, zoals angst voor iets en negatieve overtuigingen.

De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit gaat over de techniek die gebruikt wordt, waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van oogbewegingen om je te helpen een verwerkingsproces op gang te brengen. Tijdens een EMDR-sessie vraag ik je om aan de specifieke gebeurtenis of herinnering te denken die onaangename gevoelens of negatieve overtuigingen oproept, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens, zoals deze op dat moment voor je zijn. Terwijl je je concentreert op deze ervaring, bied ik je een afleidende stimulus aan, vaak door je te vragen de beweging van mijn hand met je ogen te volgen. Dit doen we steeds voor korte tijd en dan is er een pauze waarin je wordt gevraagd wat er spontaan bij je opkomt aan gedachten, emoties en lichamelijke ervaringen. Hiermee worden je natuurlijke verwerkingsmechanismen op gang gebracht en dit helpt om de emotionele lading van de nare herinnering of beeld te verminderen. Dit gebeurt vaak al binnen enkele sessies.

Zelf vind ik het belangrijk ook expliciet je lichaam erbij te betrekken. Waardevol aan EMDR is namelijk dat het niet alleen gericht is op het bewuste denken, maar ook op de verwerking van de emotionele en lichamelijke reacties die gepaard gaan met de traumatische ervaring of diepgeworteld geraakte overtuigingen.